Solupproret

Anna-Karin Hatt

Koldioxidutsläppen på jorden ökar dramatiskt. Haven försuras och isbergen smälter samtidigt som tundran i Ryssland tinar, vilket skapar enorma utsläpp av metangas i atmosfären.

De flesta av oss vet att vi står inför en global klimatkatastrof om vi inte snabbt sätter in verkligt effektiva åtgärder. En sådan åtgärd är att öka användningen av ren energi från sol, vind och vatten framför energi från smutsig kolkraft.

I dag är det dyrare med förnybar energi än med smutsig kolkraft. Det tycker vi är helt absurt. Vi har därför startat Solupproret, med målet att öka användningen av ren el i Sverige och resten av världen.

21 000 namn till regeringen

Som ett led i arbetet med Solupproret har vi genomfört en namninsamling med syfte att påverka regering och riksdag så att skatten på ren el sänks. Om vi tillsammans lyckas med det kommer det att leda till en ökad användning av ren el och därmed till lägre utsläpp av koldioxid. Den 5 juni 2013 lämnade vi över 21 000 namnundeskrifter till IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Panta burkar_illustration_webbPanta burkar_illustration_webbPanta burkar_illustration_webbPanta burkar_illustration_webb

Gör extra för klimatet

Hos oss får du alltid bara ren el från sol, vind och vatten. Våra kunder tar därmed aktivt ställning i kampen för klimatet, men det går att göra lite till.

Lägg till mer vind i ditt elavtal

Välj ren el med vind i uttagen

Hos oss på Telge Energi finns bara ren el i alla våra elavtal. Genom att vara kund hos oss gör du alltid ett aktivt val för klimatet, men det går att göra lite till.

Vattenkraften är fullt utbyggd i landet – till skillnad från solkraft och vindkraft. Genom att välja till mer vindkraft i ditt avtal är du med och snabbar på omställningen till ren el i hela Sverige. Du ersätter vattenkraften i vår elmix och det kostar bara 1,5 öre/kWh som tillägg på ditt elpris oavsett vilket avtal du väljer. Det är några kronor extra varje månad beroende på hur mycket du förbrukar.

Se upp för den smutsiga kolkraften

Något som de flesta inte vet är att omärkt el innehåller smutsig kolkraft. Även om du köper miljömärkt el kan ditt elbolag investera i smutsig kolkraft. Det är därför ursprungsmärkningen är så bra. Den gör att det för första gången blir tydligt för elkunderna vilken miljöpåverkan elbolagen har. Det blir därför lättare att göra ett aktivt val för miljön och välja ett rent elbolag. Vår elmix innehåller enbart sol, vind och vatten.

Producera egen el från solkraft

Producera egen solkraft

Vår solkraft kommer från småproducenter och tack vare dem kan vi erbjuda sol i alla elavtal. Vill du bli solkraftsproducent och bidra till ett renare klimat? Vi hjälper dig komma igång.

Läs mer om solkraftsproduktion här
Solkraftsproducent

Producera egen solkraft

All vår solkraft kommer från landets småproducenter och tack vare dem kan vi erbjuda solavtal.

Läs mer om produktionen av solkraft
Solkraft i våra elavtal

Solkraft

Varje timme tar jorden emot lika mycket ren energi från solen som vi människor gör av med på ett år. Därför satsar vi på solkraft.

Läs mer om solkraft
Om Telge Energi

Vi är ett rent elbolag som bara säljer el från solkraft, vindkraft och vattenkraft. När du tecknar elavtal hos oss så tar du ställning för klimatet och bidrar till utbyggnaden av förnybara energikällor. 

Läs mer om oss