Mer solkraft för ett bättre klimat

Solkraft kommer direkt från solens strålar. Solkraften är en förnybar energikälla och ökad användning av el från solkraft bidrar till ett renare klimat.

För att få solkraft behövs solceller eller solfångare som omvandlar solens strålar till elenergi eller värme. I Sverige finns hundratals kvadratkilometer tak som är perfekt lämpade för produktion av ren el.

Vi har en skvätt solkraft i alla våra elavtal

Ju fler som säljer och köper solkraft, desto mer solkraft kan vi få in på elmarknaden. Det vill vi skynda på och därför har vi bestämt att vi ska ha en skvätt solkraft i alla våra elavtal.

Så får vi el från solkraft

Den el som solcellerna producerar kommer i första hand användas till producentens egna elförbrukning. Den el som inte förbrukas hamnar ute på elnätet och det är så vi får möjlighet att erbjuda solkraft vi i våra elavtal.

En produktion du tjänar på

Drift och produktion av solkraft sker helt utan smutsiga utsläpp. Energin som går åt vid tillverkningen av solceller är låg med tanke på mängden solkraft som kan utvinnas.

Producera egen solkraft
Teckna rent elavtal med rörligt eller fast elpris

Nyhet för solkraftproducenter

Ny och unik tjänst som gör allt lite enklare för dig som är solkraftsproducent. Vi gör jobbet med ansökan för elcertifikat och ursprungsgarantier. Och tar hand om överföringar till ditt konto.

Läs mer om tjänsten

Nyhet för solkraftproducenter

Teckna rent elavtal med rörligt eller fast elpris

Ny och unik tjänst som gör allt lite enklare för dig som är solkraftsproducent. Vi gör jobbet med ansökan för elcertifikat och ursprungs- garantier. Och tar hand om överföringar till ditt konto. Du kan bara tryggt luta dig tillbaka.

Läs mer om tjänsten

Ansökan Elcertifikat och Ursprungsgarantier

För att kunna sälja ditt överskott av solkraft till oss behöver din anläggning vara godkänd av Energimyndigheten. När godkännandet är klart kan du ansöka om energicertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG). Därefter behöver du föra över allt till oss för att kunna få ersättning.

Nu hjälper vi dig

De olika delarna kring administrationen upplevs av många som krånglig. Därför har vi lanserat en ny tjänst där vi tar hand om allt åt dig. Vi ordnar med all administration, ansökningar och överföring av certifikaten till ditt Cesarkonto mot en engångsavgift på 495 kr.

Tre enkla steg:

 • Öppna ansökan och läs igenom villkoren.
 • Fyll sedan i och skriv ut ansökan. Glöm inte att skriva under avtalet och fullmakten.
 • Skicka in det underskrivna avtalet med ifyllda bilagor till:

  Telge Energi AB
  Box 633
  151 27 Södertälje

  Märk kuvertet med "Fullmakt EC UG"

Det tar 3-4 veckor från att vi fått in din underskrivna fullmakt tills allt är klart med att anläggningen är kopplad till Cesar och mätvärden från din solkraftsanläggning ger tilldelning av EC och UG.

Har du frågor kring tjänsten kontakta oss på eller ring 020-34 40 40 

Så funkar det med solkraft

Jag har solpaneler, kan jag sälja överskottet till Telge Energi - bli en av era solproducenter?

För att sälja ditt överskott på solkraft behöver du vara elkund hos oss. Här kan du läsa mer om hur du blir solkraftsproducent 

Jag vill endast köpa solkraft, hur gör jag då?

I dagsläget kan du inte köpa all din el från sol genom oss. Det beror på att vi har ett begränsat utbud på solkraft. Om du bara vill ha solkraft måste du installera egna solkraftspaneler.

Hur funkar solkraft?

Vi köper in solkraft från våra kunder som oftast är vanliga villaägare som vill sälja sin överskottsel, dvs den solkraft de inte själva förbrukar. Genom att det kommer in mer förnybar el i systemet puttas den smutsiga kolkraften bort. För kolkraft är dyrast att producera och den energikälla som därför kommer in sist i vårt energisystem.

Var köper ni er solkraft ifrån?

Vi köper vår solkraft mestadels från våra egna kunder som har solkraftsanläggningar. Runt om i landet finns hundratals villaägare med solpaneler på sina tak som producerar mer solkraft än de kan göra av med själva. Mer information finns här:

Vad menas med en skvätt solkraft i alla elavtal?

Telge Energi säljer bara ursprungsmärkt el. Tidigare har den som velat ha solkraft varit tvungen att teckna ett särskilt solavtal. Telge Energi har sedan en tid tillbaka infört en skvätt solkraft i alla elavtal, med en mix av el från sol-, vind- och vattenkraft. Det innebär ingen extra kostnad för dig som kund i Telge Energi men det bidrar till förbättrade förutsättningar för Sveriges småskaliga solproduktion. Genom att erbjuda alla våra kunder en skvätt solkraft bidrar vi till utbyggnaden av solkraft och därmed en successiv minskning av kolkraft. Tyvärr produceras det inte tillräckligt med solkraft idag, det vill vi ändra på.

PS: Telge Energi säljer bara ursprungsmärkt el.

Visa fler
Solcellspaneler

Vi har solceller!

Skaffa solceller nu och få en trygg och stabil elkostnad samtidigt som du är med och bidrar till en renare och mer hållbar elmarknad för alla.

Här finns våra solceller
SolcellspanelerSolcellspaneler

Vi har solceller!

Skaffa solceller nu och få en trygg, stabil elkostnad samtidigt som du är med och bidrar till en renare och mer hållbar elmarknad.

Till våra solceller
Ren el - Solkraft

Sälj din solkraft till oss

Nu kan du som är solproducent enkelt sälja ditt överskott av solkraft till oss. Vi erbjuder en rörlig ersättning för levererad överskottsel där ersättningen delas upp i 4 delar.

Läs mer om våra solproduktionsavtal

Sälj din solkraft till oss

Ren el - Solkraft

Nu kan du som är solproducent enkelt sälja ditt överskott av solkraft till oss. Vi erbjuder en rörlig ersättning för levererad överskottsel där ersättningen delas upp i 4 delar.

Läs mer om vårt solproduktionsavtal

Sälj ditt överskott på solkraft till oss

Nu kan du som är solproducent enkelt sälja ditt överskott av solkraft till oss

Vi erbjuder en rörlig ersättning för levererad överskottsel där ersättningen delas upp i fyra delar: el, elcertifikat, ursprungsgarantier med gällande marknadspriser för aktuell månad samt moms. Vi kvittar överskott mot förbrukning i pengar per månad och avräkning görs 4 gånger per år.

För att kunna sälja ditt överskott på solkraft till oss behöver du:

 • Vara elkund hos Telge Energi
 • Din anläggning ska vara godkänd av Energimyndigheten för tilldelning av energicertifikat och ursprungsgarantier. När du överfört dina certifikat och garantier till oss får du ersättning för dem.
 • Momsregistrera dig. Vi följer Skatteverkets ställningstagande om att alla som säljer solkraftsöverskott till ett elbolag ska momsregistrera sig och deklarera moms.

Nu kan du som är solproducent enkelt sälja ditt överskott på solkraft till oss. Vi erbjuder en rörlig ersättning för levererad överskottsel enligt Nordpools timspot (minus kostnader) samt ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier enligt gällande pris aktuell månad.

 

För att kunna sälja ditt överskott på solkraft till oss behöver du:

 

·         Vara elkund hos Telge Energi

·         Din anläggning ska vara godkänd för tilldelning av energicertifikat och ursprungsgarantier av Energimyndigheten. När du överfört dina certifikat och garantier till oss får du ersättning av oss för dem.

·         Momsregistrera dig. Vi följer Skatteverkets ställningstagande som säger att alla som säljer solkraftsöverskott till ett elbolag ska momsregistrera sig och deklarera moms.

Teckna ditt avtal på Mina sidor

Du som är elkund hos oss loggar du in på Mina sidor och tecknar ditt solproduktionsavtal där. På Mina sidor hittar du mer information om ersättning och villkor.

Är du inte elkund till oss börjar du med att tecknar ett elavtal här. När du blivit kund hos oss kan du logga in på Mina sidor och teckna ett solproduktionsavtal.

Så snart vi fått avtalet bekräftat från din nätägare kan vi börjat ta emot ditt överskott av solkraft. Vi sköter hela bytesprocessen med ditt nätbolag åt dig, det tar normalt 2 – 3 veckor innan vi får ta över produktionsanläggningen.

Nyhet för solkraftproducenter

Ny och unik tjänst som gör allt lite enklare för dig som är solkraftsproducent. Vi gör jobbet med ansökan för elcertifikat och ursprungsgarantier. Och tar hand om överföringar till ditt konto. Läs mer om tjänsten

Om du undrar över något är du välkommen att ringa oss på telefon 020-34 40 40 eller maila till .

Logga in på Mina sidor
Solkraftsproducent

Producera egen el

All vår solkraft kommer från småproducenter runt om i Sverige. Det är tack vare dem kan vi erbjuda en skvätt sol i alla våra elavtal.

Läs om hur du producerar egen el
Om Telge Energi

Vi är ett rent elbolag som bara säljer el från solkraft, vindkraft och vattenkraft. När du tecknar elavtal hos oss så tar du ställning för klimatet och bidrar till utbyggnaden av förnybara energikällor. 

Läs mer om oss