WWF får 150 kr för mer hållbar vattenkraftWWF får 150 kr för mer hållbar vattenkraftWWF får 150 kr för mer hållbar vattenkraft

Just nu! 150 kr i rabatt

Vi ger Världsnaturfonden WWF lika mycket

Läs om insamlingen och gör ett hållbart val »
Byt till ren el för en mer hållbar vattenkraft

Just nu! 150 kr i rabatt

Nya kunder får 150 kr i rabatt och samtidigt vi skänker 150 kr till Världsnaturfonden WWF för varje nytt elavtal.

Teckna ett rent elavtal här

Vi kan inte lägga klimatkrisen i knät på våra barn

En av de enklaste sakerna du kan göra för klimatet är att byta till ren el från sol, vind och vatten. Byt till ren el nu och få 150 kr i rabatt - vi ger 150 kr till Världsnaturfonden WWF.

Vi har elavtal som passar alla, oavsett hur du bor och hur mycket el du förbrukar. Alla våra elavtal innehåller ren el från solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Osäker på val av elavtal? Oroa dig inte, vi hjälper dig!

Ett rörligt elavtal passar dig som bor i lägenhet och som har låg förbrukning.

Med vinteravtalet får du ett rörligt elpris på sommaren - när elpriset brukar vara som lägst - och ett fast elpris under vintermånaderna när det vanligtvis är lite dyrare med el.

Vårt fasta elavtal  är ett tryggt och stabilt elavtal som passar bäst om du bor stort och förbrukar mycket el.

Teckna ett rent elavtal här

För varje person som tecknar ett rent elavtal nu skänker vi 150 kr till Världsnaturfonden WWF. Pengarna som samlas in kommer att investeras i projekt för en mer hållbar vattenkraft.

Vi behöver vattenkraften

Vattenkraften är en stor och viktig del av den förnybara energin i Sverige. Övergången till ett helt förnybart energisystem är beroende av vattenkraften och därför behöver vi sikta på mer långsiktig och hållbar vattenkraftsproduktion.

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF kommer vi jobba för att hitta nya lösningar på elbranschens utmaningar inom biologisk mångfald och vattenkraft.

WWF logotyp - Samarbete WWF och Telge Energi inom klimat och biologisk mångfald.

Telge Energi är ett rent elbolag

Ett helt rent elbolag

Många elbolag erbjuder rena och gröna elavtal, men det räcker inte tycker vi på Telge Energi. Välj ett rent elbolag, inte ett rent elavtal. Vi har bara ren el från sol, vind och vatten. Ingenting annat!

Därför ska du välja Telge Energi
Telge Energi är ett rent elbolag

Ett helt rent elbolag

Många elbolag erbjuder rena och gröna elavtal. Det räcker inte tycker vi. Hos oss finns enbart ren el från sol, vind och vatten. Ingenting annat!

Därför ska du välja Telge Energi

Telge Energi är inget vanligt elbolag

Vi vet att det kan vara svårt att veta om du får ren el eller smutsig el. Flera elbolag pratar om klimatet men få satsar på mer förnybar el. Hos oss kan du känna dig säker, vi har bara ren el.

För att klimatet ska ha en chans så måste fler sluta använda smutsig el från kolkraft och byta till ren el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Ju fler som använder ren el desto högre blir efterfrågan och det leder till ökad produktion av ren el i Sverige. Det är ett av våra mål.

Vi utmanar
elbranschen!

Telge Energi utmanar ständigt elbranschen genom att skapa möjligheter för dig som vill vara aktiv på elmarknaden.

Vi är ett oberoende elbolag som vill att det ska bli enklare för alla att välja ren el.

Vi utmanar elbranschen

Vi på Telge Energi har ingen egen produktion utan vi köper el på den Nordiska elmarknaden NordPool.

Hur ser elmixen ut hos ditt elbolag? Kolla in Smutselskollen för att se om det är dags att byta till ett renare alternativ.

Teckna rent elavtal nu
Ren el - Solkraft

Ren el - så funkar det

Vad är ren el egentligen och hur vet jag att jag får ren el i mitt uttag om jag valt det? Kolla in vår film och få svar på några av frågorna här.

Se vår film om ren el

Ren el - så funkar det

Var är egentligen ren el och hur kommer det ut till våra eluttag? Frågorna om el är många och här i vår film visar vad som måste göras för att vi ska få en renare elmarknad så att vi kan släcka kolkraften för gott.

Ren el - Solkraft

Byta elbolag

Det är busenkelt att byta elbolag. Kolla bara in vad du har för elbolag idag, hur ditt elavtal ser ut och hör av dig så hjälper vi dig med resten.

Så här byter du elbolag
Elmarknaden i Norden - NordPool

Byta elbolag

Det är busenkelt att byta elbolag. Kolla bara in vad du har för elbolag idag, hur ditt elavtal ser ut och hör av dig så hjälper vi dig med resten.

Så här byter du elbolag

Byta elbolag

Att byta elbolag är enkelt och inget du behöver oroa dig för. Det är bara ett fåtal saker som du behöver kolla upp innan du hör av dig, sen hjälper vi dig med resten.

Bra att tänka på när du ska byta elbolag är bland annat vilken typ av elavtal du vill ha. Exempelvis om du vill ha ett rörligt elpris som följer elmarknaden eller ett fast avtal som ger ett stabilare elpris. Det andra du behöver ta reda på är om du är bunden till ditt nuvarande elavtal eller inte.

Så funkar det att byta elbolag

Att byta elbolag är väldigt enkelt men det är några saker att tänka på när det är dags. Se här bara:

  • Se till att det är samma person som står på elavtalet som på elnätsavtalet. Om du är osäker kan du kolla på din senaste elnätsfaktura.
  • Ta reda på vilket datum du kan byta elbolag. Du som har ett fast elavtal kollar när detta löper ut, du med ett rörligt elavtal kontrollerar hur lång bindningstid du har. Bindningstiden brukar variera mellan 1 till 3 månader.
  • Slutdatumet för ditt nuvarande elavtal är det datum du ska välja som startdatum för ditt nya elavtal - då riskerar du aldrig att stå mellan två avtal.
  • Välj den avtalsform som passar ditt boende och din förbrukning bäst. Läs mer om våra elavtal här.
  • Vi som elbolag behöver ungefär tre veckor på oss för att genomföra ett byte.
  • Du kan byta elbolag på andra platser än hemma, men vi måste ta en plats i taget. Det kan nämligen vara olika elpriser i olika delar av landet och därför måste du ett elavtal för varje plats.

Skillnaden mellan elbolag och elnätsbolag

Elnätsbolaget är de som tillhandahåller elnäten och ansvarar för att elen levereras hem till dig. Det är dit du ska vända dig vid exempelvis strömavbrott. Elnätsbolaget har ett lokalt monopol vilket innebär att du inte kan välja vilket elnätsbolag du har.

Det du kan välja, och ska välja, är elbolag. Elbolaget är de som ska köpa in elen åt dig. Innan du väljer elbolag är det viktigt att du kollar in elmixen och tackar nej till el ifrån smutsig kolkraft. Det kan du göra på vår tjänst Smutselskollen.se där vi listar elmixen hos 120 elbolag som finns i Sverige.

Se elpriser och teckna elavtal
Kolla in ditt elbolag på Smutselskollen.se

Jämför oss med andra elbolag

Vi har sammanställt elmixerna från 120 elbolag för att du enkelt ska kunna jämföra oss. Kom ihåg att välja ett rent elbolag, inte ett rent elavtal.

Gå till Smutselskollen.se
Leta efter ursprungsmärkningen på el

Se upp för den omärkta elen

Kika efter ursprungsmärkning på elen du förbrukar, den garanterar nämligen att din el kommer från ren energi och är helt fri från kol.

Läs mer om ursprungsmärkning
Leta efter ursprungsmärkningen på el

Se upp för den omärkta elen

Kika efter ursprungsmärkning på elen du förbrukar, den garanterar nämligen att din el kommer från ren energi och är helt fri från kol.

Läs mer om ursprungsmärkning

Ursprungsmärkt el

Ursprungsmärkningen är en garanti, utfärdad av Svenska kraftnät, som gör att du kan vara säker på att du bara köper ren el från förnybara energikällor. Omärkt el innehåller alltid kolkraft.

Titta noga efter en ursprungsmärkning på din el, det är tack vare den som vi vet att elen kommer från förnybara energikällor. Omärkt el kommer med stor sannolikhet från kol eller olja, krafter som orsakar enorma koldioxidutsläpp varje dag, året runt.

Vi har redovisat ursprunget på vår el länge

Energikällan syns på fakturan

Alla elbolag måste redovisa var elen som de har i sin elmix kommer ifrån. Ursprunget syns med hjälp av ett tårtdiagram

där grönt visar ren el från förnybara energikallor, blått visar för kärnkraft och brunt visar smutsig kolkraft. Det betyder att det är enklare för dig att se vilken miljöpåverkan din el har och att aktivt göra ett val som hjälper miljön. Vi har haft diagrammet på våra fakturor länge, vi har nämligen ingenting att dölja.

Internationell standard

Standarderna för urspungsgarantierna ställs ut av ett flertal internationella institut. Några utav dem är:

EECS: European Energy Certificate System
En standard som specificerar krav om vad certifikaten ska innehålla.

GoO: Guarantees of Origin
Ett certifikat som garanterar att den förnyelsebara energin som producerats följer EECSs krav.

RECS: Renewable Energy Certificate System
En samarbetsorganisation för förnyelsebar energi mellan flera länder inom EU, men finns även i Sydafrika, USA och Kanada.

Tillsvidarepris byter namn!

Det som tidigare kallats för "tillsvidarepris" och "koncessionspris" byter namn och heter nu istället Anvisningsavtal med anvisat pris. Anledningen är att elbranschen vill ha ett gemensamt namn på denna typ av produkt för att det ska bli tydligare för dig som elkund.

Läs mer om elpris här

Tillsvidarepris byter namn!

Det som tidigare kallats för "tillsvidarepris" och "koncessionspris" byter namn och heter nu istället Anvisningsavtal med anvisat pris. Anledningen är att elbranschen vill ha ett gemensamt namn på denna typ av produkt för att det ska bli tydligare för dig som elkund.

Läs mer om elpris här

Elpris

Fokus på elpris är stort och många är osäkra på vad som ingår i elpriset och vad de betalar för. Här försöker vi hjälpa dig få koll på kostnaderna och begreppen som rör elpris.

De kostnader du betalar för är samma för alla elavtal. Det som kan skilja sig mellan elavtalen är vilka av kostnaderna som är fasta, medräknade från början, och vilka som är rörliga. Det kan göra det lite krångligt jämföra elavtal och jämföra elpriser och vissa saker kan är bra att ha koll på när det är dags att omförhandla eller skaffa nytt elavtal.

Förbrukning

Förbrukningen är kostnaden du betalar till elbolaget för elen - kilowattimmarna - du använder. Här kan du vara med och påverka ditt elpris och vilken el du får genom ditt val av elbolag och elavtal.

Nord Pool spotpris

Elpriset du betalar grundar sig på ett spotpris från Nord Pool. Nord Pool är den nordiska elbörsen där 75% av all el som förbrukas i Norden handlas (2010). Spotpriset sätts per timme utifrån ett auktionsförfarande där de billigaste produktionsanläggningarna används först och därefter de dyrare. Precis som med mycket annat är det utbud och efterfrågan som styr våra elpriser och det betyder alltså att ju mer el det finns desto billigare blir din el.

Nord Pool ägs av statliga Svenska Kraftnät tillsammans med de nordiska motsvarigheterna Statnett, Fingrid och Energinet.dk.

Elcertifikat

Finns för att öka andelen förnybar energi på marknaden på ett kostnadseffektivt sätt. Lagen om elcertifikat infördes 2003 och säger att alla ska vara med och betala för att utvecklingen av ren el från förnyelsebara energikällor ska gå framåt.

Ursprungsmärkning

Ursprungsmärkningen är en garanti till dig från ditt elbolag att de köper in motsvarande mängd av ren el som du förbrukar. Om du som konsument vill vara säker på att du får ren el som är bra för klimatet ska du välja el med ursprungsmärkning. Fråga ditt elbolag om du är osäker på om din el är ursprungsmärkt.

Nätavgift

 Alla elnät i Sverige har nätägare och nätavgiften tas ut av nätägarna för elmätare och elledningar. I Sverige drivs elnätsverksamheten som ett monopol vilket betyder att du inte kan välja nätbolag. Ibland är även nätbolaget leverantör av själva elen, men det kan du välja själv hur du vill ha det.

Skatter och moms

På el utgår energiskatt som bestäms av Riksdagen. Momsen är 25% på elhandel- och elnätskostnad samt på skatt och elcertifikat.

Anvisningsavtal med anvisat pris

De som inte gör ett aktivt val när elavtalet löper ut får automatiskt vad som kallas för ett anvisningsavtal med anvisat pris.Det anvisade priset är ofta dyrare än både rörliga elavtal och fasta elavtal. Telge Energis anvisade pris är just nu 67,8 öre/kWh.

Anvisningsavtal med anvisat pris är också det pris du får om du flyttar och inte gör ett aktivt val av elleverantör. Vilket elbolag som levererar den elen beror på vem din nya nätägare är.

För oss på Telge Energi är det viktigt att våra kunder har ett bra elavtal som passar just dem och vi jobbar ständigt med att så många kunder som möjligt ska göra ett aktivt val. Det har gett resultat. Endast 7% av våra kunder har ett anvisningsavtal med anvisat pris, jämfört med hela elbranschen är det betydligt bättre än snittet som ligger på 17%.

Läs våra bästa tips om elpris och elavtal här
Våra vänner - WWF, Vi-skogen, FotografiskaVåra vänner - WWF, Vi-skogen, FotografiskaVåra vänner - WWF, Vi-skogen, Fotografiska

Våra vänner

Vi är inte ensamma om att vilja rädda världen, som tur är. Många kämpar för samma sak som vi och de vill vi ju såklart hänga med.

Kolla in våra vänner
Fotografiska - en av våra vänner

Våra vänner

Vi är inte ensamma om att vilja rädda världen, som tur är. Många kämpar för samma sak som vi och de vill vi ju såklart hänga med.

Kolla in våra vänner

Några av våra vänner

Våra vänner på Världsnaturfonden WWF, Vi-skogen och Fotografiska

Världsnaturfonden WWF

Sedan januari 2014 har vi på Telge Energi ett samarbete med Världsnaturfonden WWF. Tillsammans ska vi rädda världen genom att arbeta med frågor om förnybar energi och biologisk mångfald.

Samarbetet med Världsnaturfonden WWF ska bidra till att få upp frågorna om förnybart och hållbart på dagordningen i allt större utsträckning. Vi vill tillsammans prata om frågor som rör förnybar energi och biologisk mångfald och verka för att omställningen till mer förnybar energi ska gå snabbare än idag.

Mer ren el ger mindre koldioxidutsläpp

Att gå från fossil energi och byta till el från förnybara energikällor är bland det bästa du kan göra för klimatet. En sådan omställning leder till en minskning av världens koldioxidutsläpp och alla som väljer elavtal med enbart ren el är med och bidrar till den minskningen.

För långsiktig hållbarhet

För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för människor, platser och arter i ett rättvist samhälle med låga koldioxidutsläpp och motståndskraft mot klimatförändringar.

I samarbetet ingår satsningar på att erbjuda våra kunder energi från långsiktigt hållbara källor. Vi på Telge Energi kommer bland annat att stödja ett eller flera naturvårdsprojekt, främst inom vattenkraften. Tillsammans med WWF kommer vi även att se över möjligheten att utveckla verktyg för att bedöma vattenkraftens hållbarhet utifrån ett ekosystemperspektiv.

Läs mer om vårt samarbete med Världsnaturfonden WWF

Fotografiska

Vi är stolta att få ha Fotografiska som en av våra samarbetspartners. Fotografiska har tagit ställning för ren el och vill som vi, bidra till en renare värld. Samtliga av Fotografiskas anläggningar drivs med el från sol, vind och vatten från Telge Energi.

Fotografiska öppnade upp dörrarna i Stora Tullhuset på Stadsgårdskajen 2010. Det är inget vanligt museum, det är en internationell mötesplats för fotografins oändligt många uttryck. Fotografiska erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops för både amatörer och professionella fotografer. Här finns också kafé, restaurang, en välsorterad butik och ett galleri med bilder till salu. Gå gärna in på fotografiskas hemsida och läs mer, eller gör ett besök nästa gång du är i Stockholm.

Vi-skogen

Genom Vi-skogens projekt i östra Afrika planterar Telge Energi träd som minskar klimatpåverkan och samtidigt bekämpar fattigdom. Under 2012 och 2013 planterade vi, tillsammans med Vi-skogen 39 389 träd.

Vi-skogen har verksamhet i 4 länder och 7 regioner. Organisationen har funnits i 30 år och har planterat över 100 miljoner träd. Besök gärna Vi-skogens hemsida och läs mer om deras spännande och viktiga arbete. 

Ren el - Solkraft

Få koll på klimatet

Hur mycket klimat och pengar kan du spara på att få lite mer koll? Rätt mycket av båda faktiskt. Här hittar du eltips och massa annat som kan hjälpa till att rädda klimatet.

Se vad du kan göra
Klimatkoll

Få koll på klimatet

Hur mycket klimat och pengar kan du spara på att få lite mer koll? Rätt mycket av båda faktiskt. Här finns eltips och annat som kan rädda klimatet.

Se vad du kan göra

Ring till oss

020-34 40 40
Må - To 8.00-17.00, Fre 8.00-15.00

Under påsk är vår kundtjänst stängd på långfredagen och annandag påsk. Övriga dagar har vi öppet som vanligt. Glad påsk!

Maila till oss

Adress

Storgatan 42
Box 633, 151 27 Södertälje

Sociala kanaler

Twitter     Facebook     Kundo

Logga in på Mina sidor

Mina sidor på Telge EnergiMina sidor på Telge Energi

På Mina sidor kan du som är kund hos oss se dina fakturor, din elförbrukning och få koll på en hel del annat som rör ditt elavtal.

Logga in på Mina sidor

Nord Pools spotpris

öre / kWh

Sveriges mest hållbara varumärken

Fru Watt bloggar om el och annat kulFru Watt bloggar om el och annat kul

Enligt Sustainable Brand Index är Telge Energi ett av Sveriges mest hållbara varumärken! Och vi gick till final i kategorin "Årets insats inom hållbart varumärkesbyggande" för vårt arbete med Smutselskollen.

Läs blogginlägget av Fru Watt
Om Telge Energi

Vi är ett rent elbolag som bara säljer el från solkraft, vindkraft och vattenkraft. När du tecknar elavtal hos oss så tar du ställning för klimatet och bidrar till utbyggnaden av förnybara energikällor. 

Läs mer om oss